Biovica stärker ledningsgruppen med kommersiell kompetens

Uppsala, Sverige, 25 mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att Robert Dann anställts som marknadschef och USA-chef (SVP Marketing and US Business), och kommer att ingå i ledningsgruppen. Tillsättningen är en viktig milstolpe i den kommande kommersialiseringen av DiviTum[®] på den amerikanska marknaden.

2020-05-26T13:29:16+02:00March 25th, 2020 08:30|Regulatory|

Biovica strengthens its commercial leadership

 Uppsala, Sweden, March 25, 2020. Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that Robert Dann is joining the organization as SVP Marketing and US Business and will be part of the management team. The appointment marks a significant milestone in the upcoming commercialization of DiviTum[®] on the US market. 

2020-05-26T13:29:18+02:00March 25th, 2020 08:30|Regulatory|

Positiva resultat från svensk studie med DiviTum vid spridd bröstcancer publicerade i ansedd tidskrift

Uppsala, Sverige, den 12:e mars 2020. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att resultaten från en studie av forskare vid Lunds Universitet publicerats i den ansedda tidskriften Scientific Report, en tidskrift från Nature. Resultaten stödjer att blodtestet DiviTum kan användas som prognostiskt verktyg för att utvärdera behandlingsutfall vid spridd bröstcancer.

2020-05-26T13:29:16+02:00March 12th, 2020 08:30|News|

Positive results from Swedish study with DiviTum in metastatic breast cancer published in prestigious journal

Uppsala, Sweden, March 12, 2020. Biovica, active in cancer diagnostics, today announced that results from a study by researchers at Lund University have been published in the well renowned journal Scientific Reports, a journal from Nature. The results support that the blood test DiviTum can be used as a prognostic tool for evaluating treatment outcomes in metastatic breast cancer.

2020-05-26T13:29:18+02:00March 12th, 2020 08:30|News|