Biovicas ISO 13485:2016 certifikat förnyat

Uppsala, den 25 oktober 2019. Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, meddelade idag att bolaget har förnyat sitt ISO 13485:2016 certifikat för ytterligare tre år. Det innebär att Biovica fortsatt uppfyller de regulatoriska kraven för utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets test DiviTum®.

2021-04-11T00:35:24+02:00October 25th, 2019 11:28|News|

Biovica ISO 13485:2016 certificate renewal

Uppsala, Sweden, October 25, 2019. Biovica, active in cancer diagnostics, announced today that the company has renewed their ISO 13485:2016 certificate for three years following an extensive renewal audit with the company’s accreditation body. The certificate covers the development, manufacturing and sale of DiviTum®. 

2021-04-11T00:35:29+02:00October 25th, 2019 11:28|News|

Biovica presenterar på Biomarkers & Precision Medicine Congress i San Diego

The Biomarkers & Precision Medicine Congress arrangeras för 4:e året 8-9 oktober i San Diego, USA. Med ökat fokus på precision medicine följer ett behov att möjliggöra att den vetenskapliga utvecklingen kommer till nytta för patienten genom individanpassad behandling. Ett tema för kongressen är framtagande av biomarkörer samt deras kliniska utveckling och Biovica har bjudits in för att presentera DiviTum®. Kongressen omfattar presentationer, fallstudier och paneldiskussioner med deltagare från globala läkemedels- och bioteknikbolag samt forskare från universitet och akademiska institutioner.

2021-04-11T00:35:25+02:00October 3rd, 2019 08:45|News|

Biovica will present at the Biomarkers & Precision Medicine Congress in San Diego

The 4th Annual Biomarkers & Precision Medicine Congress will be arranged October 8-9 in San Diego, USA. With increased focus on precision medicine follows a need to translate scientific progress into patient benefits through personalized healthcare. The focus of the Biomarker Congress is the discovery and clinical development of biomarkers and Biovica has been invited to present DiviTum®. The congress includes presentations, case studies and panel discussions with participants from global pharmaceutical and biotech companies, as well as academic institutions.

2021-04-11T00:35:29+02:00October 3rd, 2019 08:45|News|