DiviTum® inkluderas i ny studie i USA

Biovica och SWOG Cancer Research Network har ingått avtal om att studera den kliniska nyttan av DiviTum® genom att analysera blodprov från patienter i SWOG S0226, en studie som påvisat att kvinnor med spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer lever längre om de får en kombination av två anti-hormonella behandlingar.

2021-04-11T00:35:25+02:00September 18th, 2019 08:00|News|

Biovica bjuder in till telefonkonferens/audiocast

Uppsala, den 18 september 2019. Biovica bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation där Anders Rylander, CEO och Mattias Bergqvist, Clinical Development Director kommenterar dagens pressmeddelande. Presentationen kommer hållas den 19 september 2019 kl. 10.00 CET och kan följas per telefon eller audiocast.

2021-04-11T00:35:25+02:00September 18th, 2019 08:00|News|

DiviTum® Included in New U.S. Cancer Study

Biovica and the SWOG Cancer Research Network have entered into an agreement to study the clinical benefit of DiviTum® using patient blood samples from SWOG 0226, a clinical trial that showed that women with metastatic hormone receptor-positive breast cancer live longer when they receive a combination of two anti-estrogen drugs.

2021-04-11T00:35:30+02:00September 18th, 2019 08:00|News|

Biovica invites to telephone conference/audiocast

Uppsala, Sweden, September 18, 2019. Biovica invites investors, analysts and the media to a presentation where Anders Rylander, CEO, and Mattias Bergqvist, Clinical Development Director, comments on today’s announcement. The presentation will be held on 19 September 2019 at 10:00 CET and can be followed via telephone conference or audiocast.

2021-04-11T00:35:30+02:00September 18th, 2019 08:00|News|

Ny vetenskaplig publikation lyfter fram DiviTum® och behovet av biomarkörer för CDK4/6-hämmare

En ny artikel har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Oncology. Artikeln handlar om vikten av att finna och använda biomarkörer för att tidigt identifiera resistens och sannolikhet för en framgångsrik behandling med hjälp av en ny typ av läkemedel, CDK4/6-hämmare, för patienter med spridd bröstcancer. Författare av artikeln är forskare vid Pratosjukhuset i Italien. Artikeln lyfter fram DiviTum® som en teknologi med stor potential, stark vetenskaplig bakgrund och omfattande pre-klinisk och klinisk dokumentation att utvärdera effektivitet av CDK 4/6-hämmare.

2021-04-11T00:35:25+02:00September 17th, 2019 08:00|News|

New scientific publication focuses on DiviTum® and highlights the need for biomarkers of CDK4/6 inhibitors

A new publication in the scientific journal Frontiers in Oncology, authored by researchers at the Prato hospital in Italy, emphasize the need to find and utilize biomarkers to identify early treatment resistance and predict the likelihood of successful treatment to a new group of drugs, CDK 4/6 inhibitors. The article focuses on biomarkers and highlights DiviTum® as a technology with great potential, strong rationale and already documented pre-clinical and clinical data to evaluate CDK4/6 inhibitor efficacy.

2021-04-11T00:35:30+02:00September 17th, 2019 08:00|News|