Delårsrapport maj-januari 2018/2019

Väsentliga händelser under tredje kvartalet · Abstract presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract presenteras på AACR i april · Listbyte till First North Premier · Lars Holmqvist ny ordförande · Två nya kunder, ett läkemedelsbolag och en CRO, och försäljning på 1,5 MSEK

2020-07-10T01:06:22+02:00March 21st, 2019 08:00|Regulatory|

Interim Report May-January 2018/2019

Significant events during the third quarter · Abstract was presented at San Antonio Breast Cancer Symposium · New office and staff in USA Significant events after the end of the period · Abstract to be presented at AACR in April · Shares now traded on Nasdaq First North Premier · Lars Holmqvist elected as new Chairman · Two new customers, a pharmaceutical company and a CRO, and sales of SEK 1.5 million.

2020-07-10T01:06:24+02:00March 21st, 2019 08:00|Regulatory|

Två nya kunder och försäljning på 1,5 MSEK

Uppsala, tisdag den 19 mars 2019. Två nya kunder har i mars 2019 köpt DiviTum®-kit till ett sammanlagt ordervärde av 1,5 MSEK. Kunderna är ett läkemedels- och ett CRO-bolag (Contract Research Organization) som finns i Europa och USA. Syftet är att utvärdera respons på behandling av bröstcancer i kliniska studier.

2020-07-10T01:06:22+02:00March 19th, 2019 08:00|News|

Biovica announces two new customers and sales of 1,5 MSEK

Uppsala, the 19th of March 2019. Two new customers have purchased DiviTum®-kits in order to evaluate response to treatment in breast cancer studies. The customers are pharma- and CRO-companies (Contract Research Organization) based in US and Europe.

2020-07-10T01:06:24+02:00March 19th, 2019 08:00|News|

Biovica bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018/2019

Klockan 08:00 den 21 mars 2019 offentliggör Biovica International AB (publ) sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018/2019. Biovica bjuder in till en webbsänd telefonkonferens, med presentation av kvartalsrapporten, samma dag klockan 09.00. Biovicas VD Anders Rylander och CFO Cecilia Driving deltar i presentationen som hålls på engelska.

2020-07-10T01:06:22+02:00March 18th, 2019 08:00|News|

Biovica to host conference call to provide third quarter 2018/2019 business update

On March 21, 2018, at 08:00 am CET, Biovica International AB (publ) will publish its interim report for the third quarter 2018. All interested parties are invited to participate in a web-cast telephone conference, which will include a presentation, on the same day at 09:00 am CET. The event will be hosted by Biovica’s CEO Anders Rylander and CFO Cecilia Driving. The presentation will be held in English.

2020-07-10T01:06:24+02:00March 18th, 2019 08:00|News|

Biovica flyttar till Nasdaq First North Premier

Uppsala, den 4 mars 2019. Bioteknikbolaget Biovica meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North till att istället listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med Biovicas aktie på Nasdaq First North Premier inleds, måndag den 4 mars 2019.

2020-07-10T01:06:22+02:00March 4th, 2019 07:56|Regulatory|

Biovica moves to Nasdaq First North Premier

Uppsala, March 4, 2019. Biotechnology company Biovica announces today that Nasdaq has approved the company’s application to move from Nasdaq First North to be listed on Nasdaq First North Premier. The transition is an important part of the ambition to be listed on the stock exchange’s main list. The trading of Biovica’s share on Nasdaq First North Premier begins on Monday the 4th of March 2019.

2020-07-10T01:06:24+02:00March 4th, 2019 07:56|Regulatory|