DiviTum första biomarkör att utvärdera effekten av palbociclib i en klinisk studie som presenteras på AACR i Atlanta

Nya DiviTum® resultat från en klinisk studie genomförd av Dr Luca Malorni, Prato Hospital, Italien, kommer att presenteras vid American Association of Cancer Research (AACR) årliga möte, Atlanta, 29 mars – 3 april 2019. Studien visar att DiviTum® kan utvärdera effekten av Palbociclib-behandling av kvinnor med spridd bröstcancer. Resultaten är unika då det är den första biomarkör som påvisat kliniskt värde för denna typ av riktade behandlingar.

2021-04-10T23:25:26+02:00February 28th, 2019 07:57|News|

DiviTum provides first biomarker evidence for evaluating palbociclib efficacy in new clinical study presented at AACR

New DiviTum results from a clinical study led by Dr Luca Malorni from the Prato Hospital, Italy will be presented at the American Association of Cancer Research annual meeting, 29 March-3 April, in Atlanta. The study results show that DiviTum can evaluate palbociclib treatment responses in women with breast cancer, supporting the potential of the biomarker as a clinically valuable technology for evaluating the effects of a new, targeted breast cancer therapy.

2021-04-10T23:25:30+02:00February 28th, 2019 07:57|News|

Lars Holmqvist nominated as chairman for Biovica

Lars Holmqvist is nominated to be elected as chairman for Biovica at an upcoming extra shareholders meeting on the 20th of March 2019. Lars will replace Göran Brorsson, who wishes to reduce his workload.

2021-04-10T23:25:30+02:00February 22nd, 2019 08:00|News|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 20 mars 2019 Tid: 16:00 Plats: Biovica, Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 mars 2019 [...]

2021-04-10T23:25:26+02:00February 21st, 2019 17:30|Regulatory|

Biovica meddelar att bolagets kvalitetssystem är uppdaterat i enlighet med ISO 13485:2016

Uppsala, den 4 februari 2019. Biovica, utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar, meddelar idag att bolaget vid den årliga uppföljningsrevisionen (surveillance audit) av sitt anmälda organ (notified body) även uppgraderat sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485:2016 för utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets DiviTum®.

2021-04-10T23:25:26+02:00February 4th, 2019 07:57|News|

Biovica announces that the company’s quality system is updated in accordance with  ISO 13485:2016.

Uppsala, Sweden, February 4, 2019. Biovica, develops and commercializes blood-based biomarker assays that improve the monitoring of modern cancer therapies and better predict patient outcome, announced today that the company has certified their Quality System according to the ISO13485:2016 standard for the development, manufacturing and sale of DiviTum® at the yearly surveillance audit with Biovica’s notified body.  

2021-04-10T23:25:30+02:00February 4th, 2019 07:57|News|