Delårsrapport kvartal 2: augusti-oktober 2018/2019

Andra kvartalet (augusti-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen                                       68 (133) kSEK · Rörelseresultat                                             -5 609 (-4 413) kSEK · Periodens resultat                                         -5 563 (-4 400) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,32 (-0,25) SEK Delårsrapport (maj-oktober 2018/2019) · Nettoomsättningen                                       981 (1 239) kSEK · Rörelseresultat                                             -9 566 (-7 808) kSEK · Periodens resultat                                         -9 592 (-7 814) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,55 (-0,44) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall · Lars Holmqvist knuten till Biovica som Senior Advisor · Wing Cheng ny Market Access and QA Director · Patent godkänt i Japan · Forskningssamarbete med WntResearch Väsentliga händelser efter periodens utgång · Abstract på San Antonio Breast Cancer Symposium · Etablering av kontor och personal i USA

2021-04-10T23:30:40+02:00December 6th, 2018 08:00|Regulatory|

Biovica etablerar kontor i Boston

Biovica öppnar första USA-kontoret i Boston. Pontus Nobreus, Business Development Director, kommer att ansvara för kontoret och vara baserad i Boston från och med 1 januari 2019.

2021-04-10T23:30:40+02:00December 4th, 2018 08:00|News|

Biovica establishes office in Boston

Biovica opens an office in Boston, the first office in the US. Pontus Nobréus, Business Development Director, will be heading up the office and will be based in Boston from 1st of January 2019.

2021-04-10T23:30:43+02:00December 4th, 2018 08:00|News|