Lars Holmqvist till Biovica som Senior Advisor

Lars Holmqvist blir Senior Advisor till Biovica. Han kommer att bidraga till Biovicas kommersialiseringsstrategi och vara till mycket stor hjälp som strategiskt stöd för kommande års marknadsetablering i USA och Europa.

2021-04-11T00:40:29+02:00September 28th, 2018 08:00|News|

Lars Holmqvist to Biovica as Senior Advisor

Lars Holmqvist has been appointed as Senior Advisor to Biovica. He will contribute to Biovica's commercialization strategy and will be very helpful as strategic support for future marketing in the US and Europe.

2021-04-11T00:40:33+02:00September 28th, 2018 08:00|News|