Bokslutskommuniké 2017/2018

Fjärde kvartalet (februari-april) · Nettoomsättningen                                       1 433 (74) kSEK · Rörelseresultat                                             -4 132 (-4 957) kSEK · Periodens resultat                                         -4 176 (-4 974) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,24 (-0,28) SEK Helår (maj-april 2017/2018) · Nettoomsättningen                                       2 723 (632) kSEK · Rörelseresultat                                             -17 956 (-14 690) kSEK · Periodens resultat                                         -18 010 (-14 715) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -1,02 (-0,84) SEK Väsentliga händelser under fjärde kvartalet · Inleder studiesamarbete med ledande universitetet Johns Hopkins i USA. · Erhåller order på 100 000 USD, den andra under året från en stor CRO. · Publikation av studieresultat i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget med Prato-universitetssjukhus. · Studieresultat med DiviTum presenterades på AACR av Pfizer. · Start av dotterbolag i USA för kommersialisering. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Pontus Nobréus, Business Development Director har tillträtt. · Posterpresentation på ASCO avseende data från AstraZeneca-studien EFECT.

2019-11-20T08:17:19+00:00 June 15th, 2018 09:30|Regulatory|

Results from AstraZeneca study presented today at ASCO

DiviTum results from a large AstraZeneca study are presented today at the ASCO meeting in Chicago, the largest cancer congress in the world.  The study, including 244 women with metastatic breast cancer demonstrates DiviTum’s ability to provide precise prognosis and evaluation of therapy effect for better patient outcome, from a blood sample.

2020-03-25T08:28:35+00:00 June 4th, 2018 10:00|Regulatory|

Resultat från AstraZeneca-studie presenteras idag på ASCO

DiviTum-resultat från en stor AstraZeneca-studie presenteras idag vid ASCO-mötet i Chicago, den största cancerkongressen i världen. Studien omfattar 244 kvinnor med spridd bröstcancer och visar DiviTums förmåga att tillhandahålla exakt prognos och utvärdering av terapibehandlingen för bättre patientresultat, från ett blodprov.

2019-11-15T07:56:39+00:00 June 4th, 2018 10:00|Regulatory|