Researchers at Washington University report: DiviTum® can evaluate the biologic activity of blockbuster breast cancer drug after two weeks

Uppsala, Sweden, November 23, 2017. Results of a study from Washington University, St Louis, demonstrate that the DiviTum® can evaluate the biologic activity of Pfizer’s breast cancer drug palbociclib (Ibrance®) in just two weeks are published in the latest edition of the scientific journal Breast Cancer Research and Treatment. This shortening of the response evaluation window can improve outcome and increase quality of life for breast cancer patients.

2019-10-03T08:45:12+00:00 November 23rd, 2017 08:00|Regulatory|

Amerikanska forskare: DiviTum® kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor

Uppsala den 23 november, 2017. Resultaten från en studie genomförd av Washington University i St Louis visar att DiviTum® kan utvärdera den biologiska aktiviteten av Pfizers bröstcancerläkemedel palbociclib (Ibrance®) redan efter två veckor har publicerats i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Breast Cancer Research and Treatment. Den korta tiden till utvärdering kan förbättra utfall och öka livskvaliteten för bröstcancerpatienter. 

2019-05-06T07:58:55+00:00 November 23rd, 2017 08:00|Regulatory|

New Swedish study results at SABCS show DiviTum® blood test reduces waiting times for evaluating breast cancer treatment

Uppsala, Sweden, November 14, 2017. Results from a study of 142 women with newly diagnosed metastatic breast cancer will be presented by researchers from Lund University at the world’s biggest breast cancer conference in San Antonio, USA. The study demonstrates that the DiviTum® blood-based biomarker can provide more accurate prognosis than today’s standard methods. 

2019-09-17T07:56:41+00:00 November 14th, 2017 08:00|Regulatory|

Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum® kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer

Uppsala, 14 november 2017. Resultat från en studie på 142 kvinnor med nydiagnostiserad spridd bröstcancer presenteras av forskare från Lunds Universitet vid världens största bröstcancerkongress i San Antonio, USA. Studien visar att Biovicas test DiviTum® genom att analysera ett blodprov kan ge mer precis prognos jämfört med dagens standardmetoder.

2019-04-10T13:56:35+00:00 November 14th, 2017 08:00|Regulatory|