Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 2 mars 2017 Tid: 16:00 Plats: Dag Hammarskjölds väg 54B i Uppsala Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda [...]

2017-02-22T13:34:57+00:00 February 7th, 2017 17:09|Press Release|

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum:          24 januari 2017 Tid:                16:00 Plats:             Nybrokajen 7, 6 tr, Stockholm Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken [...]

2017-01-04T13:53:20+00:00 December 21st, 2016 13:00|Press Release|

Årsstämma Biovica International 2016

Biovica International höll årsstämma den 4:e oktober. VD Anders Rylander föredrog året i korthet och redogjorde för verksamhetsårets milstolpar. Biovica erhöll beslut om forskningsstöd från Horizon 2020 på 6,5 MSEK, med en första utbetalning på 2,2 MSEK. Biovica tog sin enskilt största order på 2,3 MSEK från en av världens ledande CRO:er, som förvärvat en [...]

2017-01-03T10:42:35+00:00 October 11th, 2016 15:41|Press Release|

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma. Kallelsen i sin helhet kan läsas på länkad sida (länk) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 2016 Biovica's shareholders are invited to the annual general meeting 2016. Shareholders meeting 2016 (link)

2017-01-03T10:44:46+00:00 September 6th, 2016 11:17|News|