Biovica offentliggör prospekt i samband med erbjudande till allmänheten och planerad notering på Nasdaq First North i Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

2018-04-20T04:34:30+00:00 March 3rd, 2017 15:00|Press Release|

Biovica presenterar på Unicorn Summit kapitalmarknadsdagar 2017

Anders Rylander, VD kommer att presentera Biovica på Unicorn Summit i Stockholm den 7 mars 2017. Presentationen genomförs som en del av bolagets investerarpresentationer i samband med den planerade börsintroduktion på Nadaq First North i mars 2017. Syftet med noteringen är att vidareutveckla bolag och initiera kommersialiseringen av bolagets test, DiviTum ™ - ett [...]

2017-03-02T09:49:29+00:00 February 23rd, 2017 15:00|News|

Biovica stärker bolagsledningen

Uppsala, 20 februari, 2017. Biovica har stärkt bolagets ledningsgrupp för att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget. Bolaget har förstärkts med Cecilia Driving (CFO),  Karin Mattsson (FoU Chef) och Johanna Faris (Regulatory och Kvalitetschef). Cecilia Driving har dubbla examen inom Ekonomi och Juridik, samt har haft flera CFO positioner inom life-science, private [...]

2017-02-22T13:27:05+00:00 February 22nd, 2017 08:30|Press Release|

Nya resultat för DiviTum™ som effektmarkör för CDK4/6 hämmare presenteras på AACR

Uppsala, Sverige, 16 februari, 2017. Den årliga konferensen för American Association for Cancer Research (AACR) den 1-5 april är en av de största vetenskapliga konferenserna för cancerforskare och onkologer. Tillsammans med Dana Farber Cancer Institute och Karolinska Institutet kommer Biovica att presentera nya data på DiviTum™-teknologin som effektmarkör för CDK4/6-hämmare. "På AACR kommer vi [...]

2017-02-22T13:36:19+00:00 February 16th, 2017 11:30|News|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 2 mars 2017 Tid: 16:00 Plats: Dag Hammarskjölds väg 54B i Uppsala Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda [...]

2017-02-22T13:34:57+00:00 February 7th, 2017 17:09|Press Release|

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum:          24 januari 2017 Tid:                16:00 Plats:             Nybrokajen 7, 6 tr, Stockholm Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken [...]

2017-01-04T13:53:20+00:00 December 21st, 2016 13:00|Press Release|

Årsstämma Biovica International 2016

Biovica International höll årsstämma den 4:e oktober. VD Anders Rylander föredrog året i korthet och redogjorde för verksamhetsårets milstolpar. Biovica erhöll beslut om forskningsstöd från Horizon 2020 på 6,5 MSEK, med en första utbetalning på 2,2 MSEK. Biovica tog sin enskilt största order på 2,3 MSEK från en av världens ledande CRO:er, som förvärvat en [...]

2017-01-03T10:42:35+00:00 October 11th, 2016 15:41|Press Release|

Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till årsstämma. Kallelsen i sin helhet kan läsas på länkad sida (länk) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 2016 Biovica's shareholders are invited to the annual general meeting 2016. Shareholders meeting 2016 (link)

2017-01-03T10:44:46+00:00 September 6th, 2016 11:17|News|