Bokslutskommuniké 2017/2018

Fjärde kvartalet (februari-april) · Nettoomsättningen                                       1 433 (74) kSEK · Rörelseresultat                                             -4 132 (-4 957) kSEK · Periodens resultat                                         -4 176 (-4 974) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,24 (-0,28) SEK Helår (maj-april 2017/2018) · Nettoomsättningen                                       2 723 (632) kSEK · Rörelseresultat                                             -17 956 (-14 690) kSEK · Periodens resultat                                         -18 010 (-14 715) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -1,02 (-0,84) SEK Väsentliga händelser under fjärde kvartalet · Inleder studiesamarbete med ledande universitetet Johns Hopkins i USA. · Erhåller order på 100 000 USD, den andra under året från en stor CRO. · Publikation av studieresultat i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget med Prato-universitetssjukhus. · Studieresultat med DiviTum presenterades på AACR av Pfizer. · Start av dotterbolag i USA för kommersialisering. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Pontus Nobréus, Business Development Director har tillträtt. · Posterpresentation på ASCO avseende data från AstraZeneca-studien EFECT.

2018-10-21T19:23:13+00:00 June 15th, 2018 09:30|Press Release|

Resultat från AstraZeneca-studie presenteras idag på ASCO

DiviTum-resultat från en stor AstraZeneca-studie presenteras idag vid ASCO-mötet i Chicago, den största cancerkongressen i världen. Studien omfattar 244 kvinnor med spridd bröstcancer och visar DiviTums förmåga att tillhandahålla exakt prognos och utvärdering av terapibehandlingen för bättre patientresultat, från ett blodprov.

2018-10-21T19:23:13+00:00 June 4th, 2018 10:00|Press Release|

Nya studieresultat presenterade på ASCO stöder uppföljning av avancerad bröstcancerbehandling med DiviTum®

AstraZeneca-studien EFECT utvärderade hormonella standardbehandlingar för kvinnor med avancerad bröstcancer och DiviTum® användes för att övervaka behandlingseffekt. 244 patienter fick blodprover analyserade med DiviTum® i ett samarbete mellan AstraZeneca, Pratosjukhuset, Italien, Institute Jules Bordet, Belgien, British Columbia Cancer Agency, Kanada och Biovica, Sverige.

2018-10-21T19:23:13+00:00 May 17th, 2018 09:15|Press Release|

Pontus Nobréus ny Business Development Director på Biovica

Biovica utser Pontus Nobréus till Business Development Director från slutet av maj 2018. Pontus har omfattande erfarenhet av att kommersialisera diagnostiska produkter. Han kommer senast ifrån Euro Diagnostica där han varit Global Export Sales Manager.

2018-10-21T19:23:13+00:00 May 3rd, 2018 08:00|News|

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2018

Uppsala, 2018-04-23, I enlighet med beslut vid Biovica International ABs årsstämma den 31 augusti 2017 skall valberedningen inför årsstämman 2018 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

2018-10-21T19:23:13+00:00 April 24th, 2018 10:08|News|

Delårsrapport maj-januari 2017/2018

Tredje kvartalet (november-januari) · Nettoomsättningen                                       51 (37) kSEK · Rörelseresultat                                             -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat efter skatt                                        -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,35 (-0,32) SEK Delårsperioden (maj-januari 2017/2018) · Nettoomsättningen                                       1 290 (496) kSEK · Rörelseresultat                                             -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat efter skatt                                        -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,81 (-0,70) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Inleder studiesamarbete med Johns Hopkins omfattande 100 patienter. · Erhåller order värd 100 000 USD.

2018-10-21T19:23:13+00:00 March 21st, 2018 08:00|Press Release|