Biovica presenterar på Biomarkers & Precision Medicine Congress i San Diego

The Biomarkers & Precision Medicine Congress arrangeras för 4:e året 8-9 oktober i San Diego, USA. Med ökat fokus på precision medicine följer ett behov att möjliggöra att den vetenskapliga utvecklingen kommer till nytta för patienten genom individanpassad behandling. Ett tema för kongressen är framtagande av biomarkörer samt deras kliniska utveckling och Biovica har bjudits in för att presentera DiviTum®. Kongressen omfattar presentationer, fallstudier och paneldiskussioner med deltagare från globala läkemedels- och bioteknikbolag samt forskare från universitet och akademiska institutioner.

2019-10-20T07:53:46+00:00 October 3rd, 2019 08:45|News|

DiviTum® inkluderas i ny studie i USA

Biovica och SWOG Cancer Research Network har ingått avtal om att studera den kliniska nyttan av DiviTum® genom att analysera blodprov från patienter i SWOG S0226, en studie som påvisat att kvinnor med spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer lever längre om de får en kombination av två anti-hormonella behandlingar.

2019-10-20T07:53:46+00:00 September 18th, 2019 08:00|News|

Biovica bjuder in till telefonkonferens/audiocast

Uppsala, den 18 september 2019. Biovica bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation där Anders Rylander, CEO och Mattias Bergqvist, Clinical Development Director kommenterar dagens pressmeddelande. Presentationen kommer hållas den 19 september 2019 kl. 10.00 CET och kan följas per telefon eller audiocast.

2019-10-20T07:53:46+00:00 September 18th, 2019 08:00|News|

Ny vetenskaplig publikation lyfter fram DiviTum® och behovet av biomarkörer för CDK4/6-hämmare

En ny artikel har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Oncology. Artikeln handlar om vikten av att finna och använda biomarkörer för att tidigt identifiera resistens och sannolikhet för en framgångsrik behandling med hjälp av en ny typ av läkemedel, CDK4/6-hämmare, för patienter med spridd bröstcancer. Författare av artikeln är forskare vid Pratosjukhuset i Italien. Artikeln lyfter fram DiviTum® som en teknologi med stor potential, stark vetenskaplig bakgrund och omfattande pre-klinisk och klinisk dokumentation att utvärdera effektivitet av CDK 4/6-hämmare.

2019-10-20T07:53:46+00:00 September 17th, 2019 08:00|News|

Plan till 510(k) ansökan definierad – Delårsrapport 1: maj-juli 2019/2020

kSEK kv 1 19/20  kv 1 18/19  maj-apr 18/19  Nettoomsättning 367 914 3 005 Rörelseresultat -6 097 -3 956 -21 718 Periodens resultat -6 068 -4 028 -21 556 Resultat per aktie ef utspäd -0,33 -0,23 -1,18 Väsentliga händelser under första kvartalet  Riktad nyemission om 60 MSEK till europeiska och svenska institutionella investerare och family [...]

2019-10-20T07:53:46+00:00 August 29th, 2019 08:00|Press Release|

Vägen till 510(k) ansökan definierad efter feedback från FDA

Biovica har färdigställt Supplement II steget i processen mot att få DiviTum® 510(k) godkänt av FDA. Supplement II steget har omfattat både skriftlig feedback och fysiska möten med FDA med fokus på att hur klinisk validering av DiviTum® ska genomföras som del av 510(k) ansökan till FDA. Samtidigt tillkännager Biovica att ett avtal slutits med en ledande onkologgrupp i USA om att analysera prover från en större studie med stor påverkan. Studien omfattar kvinnor som får behandling mot spridd bröstcancer. På grund av denna möjlighet har Biovica valt att förlänga tidplanen för 510(k)-ansökan för att ha möjlighet att inkludera resultaten från denna nya studie som en viktig del av ansökan.

2019-10-20T07:53:46+00:00 August 28th, 2019 07:55|Press Release|

FDA-process och kommersialisering enligt plan. Nya studiedata bekräftar potentialen. Bokslutskommuniké maj-april 2018/2019

kSEK                                         kv 4 18/19 kv 4 17/18 maj-apr 18/19        maj-apr 17/18 Nettoomsättning                              1 715         1 433          3 005          2 723 Rörelseresultat                                  -8 569        -4 132        -21 718      -17 956 Periodens resultat                             -8 631        -4 176        -21 556      -18 010 Resultat per aktie ef utspäd             -0,47          -0,24          -1,18           -1,01

2019-10-20T07:53:46+00:00 June 14th, 2019 08:00|Press Release|