Anders Rylander, VD Biovica kommenterar Q2 rapporten 2017

Biovicas VD Anders Rylander kommenterar bolagets andra delårsrapport 2017/2018.  Han berättar bla mer om bröstcancerstudien som presenterades på San Antonio konferensen i början av december tillsammans med forskare på Lund universitet, artikeln i Breast Cancer Research and Treatment tillsammans med Washington University, artikeln i tidskriften Pancreas, ny Operations manager och milstolparna under 2018.   [...]

2017-12-19T15:19:29+00:00 December 19th, 2017 15:17|News|

Delårsrapport maj-oktober 2017

Andra kvartalet (augusti-oktober 2017) · Nettoomsättningen                                       133 (190) kSEK · Rörelseresultat                                             -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat efter skatt                                        -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,26 (-0,21) SEK Delårsperioden (maj-oktober 2017) · Nettoomsättningen                                       1 239 (459) kSEK · Rörelseresultat                                             -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat efter skatt                                        -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,46 (-0,38) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Patent godkänt i Indien och Norge. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor.

2018-01-20T11:59:54+00:00 December 19th, 2017 08:00|Press Release|

Adam Germunder ny operationschef för Biovica

Uppsala, 5 december 2017. Biovica har utsett en ny Operations Manager för att säkra produktionen inför kommersialisering av DiviTum. Adam Germunder har utsetts som Operations Manager med ansvar för bl.a. att bygga upp en skalbar produktion som möter regulatoriska krav.

2018-01-20T11:59:54+00:00 December 5th, 2017 08:30|Press Release|

Amerikanska forskare: DiviTum® kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor

Uppsala den 23 november, 2017. Resultaten från en studie genomförd av Washington University i St Louis visar att DiviTum® kan utvärdera den biologiska aktiviteten av Pfizers bröstcancerläkemedel palbociclib (Ibrance®) redan efter två veckor har publicerats i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Breast Cancer Research and Treatment. Den korta tiden till utvärdering kan förbättra utfall och öka livskvaliteten för bröstcancerpatienter. 

2018-01-20T11:59:54+00:00 November 23rd, 2017 08:00|Press Release|

Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum® kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer

Uppsala, 14 november 2017. Resultat från en studie på 142 kvinnor med nydiagnostiserad spridd bröstcancer presenteras av forskare från Lunds Universitet vid världens största bröstcancerkongress i San Antonio, USA. Studien visar att Biovicas test DiviTum® genom att analysera ett blodprov kan ge mer precis prognos jämfört med dagens standardmetoder.

2018-01-20T11:59:55+00:00 November 14th, 2017 08:00|Press Release|

Anders Rylander, VD Biovica kommenterar Q1 rapporten 2017

Biovicas VD Anders Rylander sammanfattar inledningsvis det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår 2017/18. Därefter svarar han på frågor om de personalrekryteringar som har gjorts under kvartalet, förklarar hur tekniken DiviTum fungerar samt standardplattformen ELISA, vilka regulatoriska godkännanden som behövs för produkten på några nyckelmarknader, samt berättar avslutningsvis om Biovicas strategi fram till 2019. [...]

2017-09-04T10:13:11+00:00 September 4th, 2017 10:30|News|

Kommuniké från Biovica International AB:s årsstämma den 31 augusti 2017

Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 85 300 279 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 575 000 kronor, varav 175 000 kronor till styrelsens [...]

2018-01-20T11:59:55+00:00 September 1st, 2017 08:00|Press Release|