Lars Holmqvist till Biovica som Senior Advisor

Lars Holmqvist blir Senior Advisor till Biovica. Han kommer att bidraga till Biovicas kommersialiseringsstrategi och vara till mycket stor hjälp som strategiskt stöd för kommande års marknadsetablering i USA och Europa.

2018-10-21T18:43:13+00:00 September 28th, 2018 08:00|News|

Biovica förstärker bolaget med Market Access och QA chef

Biovica har rekryterat Wing Cheng som Market Access & QA Director. Han tillträder tjänsten den 8 oktober 2018. Wing har omfattande erfarenhet av det regulatoriska och reimbursement området från olika bolag, nationella och internationella myndigheter.

2018-10-21T18:43:13+00:00 September 6th, 2018 08:00|News|

Biovica deltar med investerarpresentation hos ProHearings den 14 september

Fredag den 14 september deltar Biovica hos ProHearings, vd Anders Rylander ger en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen. Presentation och frågestund sänds live via länk på www.prohearings.com, där det även går att anmäla personligt deltagande på presentationen. Efteråt publiceras även video från vår presentation på vår hemsida http://biovica.com/investor-relations/presentationer/.ReleaseFör mer [...]

2018-10-21T18:43:13+00:00 September 3rd, 2018 08:00|News|

Kommuniké från Biovicas årsstämma den 30 augusti 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 60 768 811 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 125 000 kronor och till styrelsens ordförande 200 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor. Till styrelseledamöter för tiden [...]

2018-10-21T18:43:13+00:00 August 30th, 2018 18:36|Press Release|

Delårsrapport kvartal 1: maj-juli 2018/2019

Första kvartalet (maj-juli) · Nettoomsättningen                                       914 (1 106) kSEK · Rörelseresultat                                             -3 956 (-3 497) kSEK · Periodens resultat                                         -4 028 (-3 497) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,23 (-0,20) SEK Väsentliga händelser under första kvartalet · Pontus Nobréus ny Business Development Director sedan slutet av maj. · Posterpresentation på ASCO med data från AstraZeneca-studien EFECT. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Patent godkänt i Japan · Genomfört supplement 1 mot FDA med positivt utfall

2018-10-21T18:43:13+00:00 August 30th, 2018 08:00|Press Release|

Biovica har genomfört supplement #1 till FDA med positivt resultat

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har fått positiv feedback från FDA när nästa steg i processen mot ett godkännande genomförts. Feedbacken från FDA säkerställer att den analytiska valideringen genomförs på ett sätt som motsvarar FDA’s krav så produkten kan bli 510k-godkänd.

2018-10-21T18:43:13+00:00 August 27th, 2018 08:00|Press Release|

Biovica har fått patent godkänt i Japan

Patentet avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det japanska patentet gäller till och med den 13:e maj 2031. I och med detta godkännande har den PCR-baserade produkten nu patentskydd på samtliga 16 marknader som bolaget sökt skydd på.

2018-10-21T18:43:13+00:00 August 23rd, 2018 11:00|Press Release|