Styrelse och ledning 2018-09-19T13:09:38+00:00

Styrelse

Göran BrorssonOrdförande
Född: 1952

Utbildning/bakgrund: Göran Brorsson är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Göran Brorsson har 30 års erfarenhet från B2B-branscher med internationell verksamhet inom bland annat medicinteknik, teknik samt industrielektronik, de senaste tio åren med fokus på medicinteknik.

Pågående uppdrag: Göran Brorsson är styrelseordförande i Prismatic Sensors AB, Götene Ufo AB, Quickcool AB, Addbutment Dental AB, styrelseledamot i Albin Invest AB, Stille AB, Art Clinic AB, Göran Brorsson & Partners AB samt Gents Wear Aktiebolag.

Innehav i bolaget: Göran Brorsson äger 73 245 A-aktier och 116 000 B-aktier samt 3 000 teckningsoptioner (TO1) i Biovica International AB.

Ulf Jungnelius, MDStyrelseledamot
Född: 1951

Utbildning/bakgrund: Jarl Ulf Jungnelius är specialistläkare inom onkologi utbildad vid Karolinska institutet samt var kliniskt verksam vid Radiumhemmet i Stockholm. Dr. Jungnelius har en gedigen bakgrund inom internationell klinisk forskning & utveckling inom onkologi med executiva positioner vid internationella bolag som Eli Lilly, Pfizer, Takeda och Celgene.

Pågående uppdrag: Jarl Ulf Jungnelius är styrelseledamot i Oncopeptides AB, Isofol Medical AB samt Monocl AB.

Innehav i bolaget: Jarl Ulf Jungnelius äger inga aktier i Biovica International AB. Jarl Ulf Jungelius äger inga teckningsoptioner i Biovica International AB.

Maria HolmlundStyrelseledamot
Född: 1956

Utbildning/bakgrund: Maria Holmlund har en fil. kand i kemi och biologi från Uppsala och Göteborgs universitet. Hon har även en Masters of Science från University of North Carolina. Maria Holmlund har 30 års erfarenhet från arbete inom Life Science och Diagnostik området. Hon har arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i flertalet stora internationella diagnostik bolag.

Pågående uppdrag: Maria Holmlund är styrelseledamot och verkställande direktör i Prolight Diagnostics AB (publ) samt styrelseordförande i Idégaraget AB.

Innehav i bolaget: Maria Holmlund äger 9 750 B-aktier i Biovica International AB. Maria Holmlund äger inga teckningsoptioner i Biovica International AB.

Jesper Söderqvist, Ph.DStyrelseledamot
Född: 1966

Utbildning/bakgrund: Jesper Söderqvist är civilingenjör utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan samt doktor i fysik från Kungliga Tekniska Högskolan samt CERN. Jesper är för närvarande VD på Elektas Neuroscience division och har tidigare varit General Manager för mammography på Philips Healthcare samt VD på Sectra Mamea.

Pågående uppdrag: Jesper Söderqvist är styrelseledamot och verkställande direktör för Dekatria AB.

Innehav i bolaget: Jesper Söderqvist äger, direkt och indirekt, 41 085 A-aktier och 32 700 B-aktier samt 3 000 teckningsoptioner (TO1) i Biovica International AB.

Anders RylanderStyrelseledamot och VD
Född: 1970

Utbildning/bakgrund: Anders Rylander är civilingenjör i maskinteknik med industriell ekonomi som inriktning från Kungliga Tekniska Högskolan.

Pågående uppdrag: Anders Rylander är styrelseordförande för Springcap Invest AB, Idrottsinfrastruktur i Danderyd AB, Konstgräs DaGy AB, styrelseledamot i Arinvest AB, Citerus AB samt Anders Rylander Investment AB.

Innehav i bolaget: Anders Rylander äger genom bolag 3 575 640 A-aktier 304 077 B-aktier i Biovica International AB. Anders Rylander äger inga teckningsoptioner i Biovica International AB.

Biovicas styrelse består av sju ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordförande, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare beskrivs i tabellen nedan.

NamnBefattningLedamot sedanBolaget och dess ledningStörre aktieägare
Göran BrorssonStyrelseordförande2013JaJa
Anders RylanderVD samt styrelseledamot2010NejNej
Mats DanielssonStyrelseledamot2010JaJa
Leif GlantzStyrelseledamot2016JaJa
Maria HolmlundStyrelseledamot2016JaJa
Jarl Ulf JungeliusStyrelseledamot2014JaJa
Jesper SöderqvistStyrelseledamot2013JaJa

Ledning

Anders RylanderVD
Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

Cecilia DrivingCFO
Född: 1971

Utbildning/bakgrund: Cecilia Driving har en jur. kand samt en ekonomi kand från Stockholms universitet. Cecilia Driving har erfarenhet från life science, IT, telekom och forskningsbranschen som CFO/Ekonomi- & finansdirektör och bolagsjurist. Hon har erfarenhet från börs-, private equity, ägarledda och statligt ägda bolag.

Pågående uppdrag: Cecilia Driving är styrelseordförande för Adom AB.

Innehav i bolaget: Cecilia Driving äger 4 000 B-aktier i Biovica International AB. Cecilia Driving äger 20 000 teckningsoptioner (TO2) i Biovica International AB.

Karin Mattsson, Ph.D.R&D Director
Född: 1970

Utbildning/bakgrund: Karin Mattsson är medicine doktor inom cell- och tumörbiologi, Karolinska institutet. Karin Mattsson har även en fil. mag med biologi som huvudämne från Uppsala Universitet samt en högskoleexamen med inriktning mot klinisk kemi från vårdskolan i Sundsvall. Karin har mer än 20 års biomedicinsk erfarenhet från arbete inom akademisk forskning och produktutveckling inom medicinteknisk industri. Hon har haft olika tekniska och ledande roller och har stor erfarenhet från utveckling och produktion av in vitro diagnostik. Närmast kommer Karin från Olerup SSP AB där hon arbetat som produktutvecklingsledare och interim Forsknings- och utvecklingschef.

Innehav i bolaget: Karin Mattsson äger inga aktier i Biovica International AB. Karin Mattsson äger 20 000 teckningsoptioner (TO2) i Biovica International AB.

Mattias BergqvistVP Clinical Development
Född: 1970

Utbildning/bakgrund: Mattias Bergqvist har en BSc i Ekonomi/Marknadsföring. Mattias har mer än 20 års erfarenhet av läkemedels- och bioteknikbranschen inom området onkologi, han har bl.a varit Nordic Marketing Director inom området specialistvård och onkologi på AstraZeneca.

Pågående uppdrag: Mattias Bergqvist är styrelseledamot i Life Science Solution Consulting Scandinavia AB.

Innehav i bolaget: Mattias Bergqvist äger genom bolag 106 560 A-aktier i Biovica International AB. Mattias Bergqvist äger 20 000 teckningsoptioner (TO2) i Biovica International AB.

Adam GermunderOperations Manager
Född: 1984

Adam har en BSc i maskinteknik från Uppsala Universitet.

Adam har erfarenhet av arbete inom produktionsledning och processutveckling. Han har bland annat arbetat med att utvecklat och implementerat nya produktionsmetoder i ISO 13485 certifierat medicintekniskt bolag. Adam har erfarenhet från Fiomi Diagnostics som produktionsledare med ansvar för den löpande produktionen och som teamleader på Fresenius Kabi.

Innehav i bolaget: Adam Germunder äger 2 600 B-aktier i Biovica International AB.

Pontus NobréusBuisiness Development Director
Född: 1964

Utbildning/bakgrund: Pontus Nobréus är civilingenjör i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola samt har en MBA från Henley Business School. Pontus har haft kommersiella roller i 20 år, framförallt inom diagnostik och laboratoriebranschen. Han har lång internationell erfarenhet och har varit stationerad i USA och Sydafrika. Pontus har bland annat haft regionalt försäljningsansvar för HemoCue och kommer närmast från en tjänst som Global Export Manager på Euro Diagnostica.
Innehav i bolaget: Pontus Nobréus äger 3 500 B-aktier i Biovica International AB.