IR-kontakt

IR-kontakt

Anders Rylander, VD
Tel: +46 (0)18 444 48 35
Email: anders.rylander@biovica.com

Du är också välkommen att ställa din fråga eller göra din förfrågan via:
Email: info@biovica.com