Finansiell kalender 2017-03-02T10:44:46+00:00

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Biovica International AB avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

Delårsrapport 1: maj – juli 2017:31 augusti 2017
Årsstämma 2017:31 augusti 2017
Delårsrapport 2: augusti – oktober 2017:19 december 2017
Delårsrapport 3: november 2017 – januari 2018:30 mars 2018