Finansiell kalender 2017-03-02T10:44:46+00:00

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Biovica International AB avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

Delårsrapport 2: augusti – oktober 2017:19 december 2017
Delårsrapport 3: november 2017 – januari 2018:21 mars 2018
Bokslutskommuniké: februari-april 2018:15 juni 2018
Delårsrapport 1: maj - juli 2018:30 augusti 2018
Årsstämma 2018:30 augusti 2018
Delårsrapport 2: augusti – oktober 2018: 13 december 2018