Finansiell kalender

Finansiell kalender

Biovica International AB avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

Bokslutskommuniké 2016/2017:14 juni 2017
Årsredovisning 2016/2017:31 juli 2017
Delårsrapport 1: maj – juli 2017:31 augusti 2017
Årsstämma 2017:31 augusti 2017
Delårsrapport 2: augusti – oktober 2017:19 december 2017
Delårsrapport 3: november 2017 – januari 2018:30 mars 2018