Finansiell kalender 2018-05-31T15:57:32+00:00

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Biovica International AB avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

Delårsrapport 3: november - januari 2019:21 mars 2019
Bokslutskommuniké 2018/2019:14 juni 2019