Finansiell kalender 2018-05-31T15:57:32+00:00

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Biovica International AB avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

Bokslutskommuniké: februari-april 2018:15 juni 2018
Delårsrapport 1: maj - juli 2018:30 augusti 2018
Årsstämma 2018:30 augusti 2018, kl 16.00 i Uppsala
Delårsrapport 2: augusti – oktober 2018: 13 december 2018