Finansiell kalender 2018-05-31T15:57:32+00:00

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Biovica International AB avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

Bokslutskommuniké 2018/2019:14 juni 2019
Delårsrapport 1: maj-jul 2019/202029 augusti 2019
Årsstämma29 augusti 2019
Delårsrapport 2: aug-okt 2019/20205 december 2019
Delårsrapport 3: nov-jan 2019/202012 mars 2020
Bokslutskommuniké 2019/2020:12 juni 2020