Aktieinformation 2017-11-14T15:27:31+00:00

Aktieinformation

Aktien

Företaget har två aktieslag, A (röstvärde 3)  och B (röstvärde 1). Företaget har ett registrerat aktiekapital på SEK
1 171 558,13 fördelat på 9 317 497 aktier av serie A och 8 255 875 aktier av serie B. Aktiernas kvotvärde är följaktligen SEK 0,07 per aktie.

Handelsinformation

ISIN-kod: SE0008613731

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Certified adviser

Bolagets certified adviser är FNCA Sweden AB
Tel: + 46 8 528 00 399

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.