Aktieinformation

Aktien

Företaget har två aktieslag, A (röstvärde 3)  och B (röstvärde 1). Företaget har ett registrerat aktiekapital på SEK 851 558,13 fördelat på 9 317 497 aktier av serie A och 3 455 875 aktier av serie B. Aktiernas kvotvärde är följaktligen SEK 0,07 per aktie.

 

Handelsinformation

ISIN-kod: SE0008613731

Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

 

Certified adviser

Bolagets certified adviser är FNCA Sweden AB
Tel: + 46 8 528 00 399

 

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.