Styrelse och ledning 2019-10-01T10:28:43+00:00

Styrelse

Lars HolmqvistOrdförande sedan 2019
Född: 1959

Utbildning/bakgrund: Lars har en MBA. Tidigare senior advisor inom hälsovård på Bain Capital. Seniora management roller inom läkemedels- och medtechbolag såsom Agilent, Dako, Applied Biosystems Inc. and Medtronic Europe Sarl.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lundbeck Foundation, H Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S, Tecan AG and BPL Plc-UK och Vitrolife AB.

Innehav i bolaget: 410 630 B-aktier, 50 000 teckningsoptioner 2019/2023 (TO4)

Ulf Jungnelius, MDStyrelseledamot sedan 2014
Född: 1951

Utbildning/bakgrund: Jarl Ulf Jungnelius är specialistläkare inom onkologi utbildad vid Karolinska institutet samt var kliniskt verksam vid Radiumhemmet i Stockholm. Dr. Jungnelius har en gedigen bakgrund inom internationell klinisk forskning & utveckling inom onkologi med executiva positioner vid internationella bolag som Eli Lilly, Pfizer, Takeda och Celgene.

Pågående uppdrag: Jarl Ulf Jungnelius är styrelseordförande Isofol Medical AB, styrelseledamot i Oncopeptides AB och Monocl AB.

Innehav i bolaget: 25 000 teckningsoptioner 2019/2023 (TO4)

Maria HolmlundStyrelseledamot sedan 2016
Född: 1956

Utbildning/bakgrund: Maria Holmlund har en fil. kand i kemi och biologi från Uppsala och Göteborgs universitet. Hon har även en Masters of Science från University of North Carolina. Maria Holmlund har 30 års erfarenhet från arbete inom Life Science och Diagnostik området. Hon har arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i flertalet stora internationella diagnostik bolag.

Pågående uppdrag: Maria Holmlund är styrelseledamot och verkställande direktör i Prolight Diagnostics AB (publ) samt styrelseordförande i Idégaraget AB.

Innehav i bolaget: 9 750 B-aktier, 25 000 teckningsoptioner 2019/2023 (TO4)

Henrik OsvaldStyrelseledamot sedan 2019
Född: 1959

Utbildning/bakgrund: Henrik är VD på Primas Invest AB som har en portfölj av investeringar bla inom Life Science. Han har erfarenhet som entreprenör och VD inom distribution och retail området och har framgångsrikt byggt upp en större internationell verksamhet.

Pågående uppdrag: Henrik är styrelseledamot och verkställande direktör i Primas Invest AB.

Innehav i bolaget: 424 106 B-aktier

Jesper Söderqvist, Ph.DStyrelseledamot sedan 2013
Född: 1966

Utbildning/bakgrund: Jesper Söderqvist är civilingenjör utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan samt doktor i fysik från Kungliga Tekniska Högskolan samt CERN. Jesper har tidigare varit VD på Elektas Neuroscience division och General Manager för mammography på Philips Healthcare samt VD på Sectra Mamea.

Pågående uppdrag: Jesper Söderqvist är VD för Arcoma AB och styrelseledamot och VD för Dekatria AB.

Innehav i bolaget: direkt och indirekt, 41 085 A-aktier och 32 700 B-aktier samt 3 000 teckningsoptioner 2014/2019 (TO1), 25 000 teckningsoptioner 2019/2023 (TO4)

Anders RylanderStyrelseledamot sedan 2010 och VD
Född: 1970

Utbildning/bakgrund: Anders Rylander är civilingenjör i maskinteknik med industriell ekonomi som inriktning från Kungliga Tekniska Högskolan.

Pågående uppdrag: Anders Rylander är styrelseordförande för Springcap Invest AB, Idrottsinfrastruktur i Danderyd AB, Konstgräs DaGy AB, styrelseledamot i Arinvest AB och Anders Rylander Investment AB.

Innehav i bolaget: genom bolag 3 575 640 A-aktier 368 956 B-aktier

Biovicas styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordförande, vilka har valts för tiden intill nästa årsstämma. Styrelseledamöterna, deras befattning, när de valdes första gången och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare beskrivs i tabellen nedan.

NamnBefattningLedamot sedanBolaget och dess ledningStörre aktieägare
Göran BrorssonStyrelseordförande2013JaJa
Anders RylanderVD samt styrelseledamot2010NejNej
Maria HolmlundStyrelseledamot2016JaJa
Jarl Ulf JungeliusStyrelseledamot2014JaJa
Jesper SöderqvistStyrelseledamot2013JaJa

Ledning

Anders RylanderVD
Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

Cecilia DrivingCFO sedan 2016
Född: 1971

Utbildning/bakgrund: Cecilia Driving har en jur. kand samt en ekonomi kand från Stockholms universitet. Cecilia Driving har erfarenhet från life science, IT, telekom och forskningsbranschen som CFO/Ekonomi- & finansdirektör och bolagsjurist. Hon har erfarenhet från börs-, private equity, ägarledda och statligt ägda bolag.

Pågående uppdrag: Cecilia Driving är styrelseordförande för Adom AB.

Innehav i bolaget: Cecilia Driving äger 10 000 B-aktier och 20 000 teckningsoptioner 2017/2020 (TO2), 20 000 teckningsoptioner 2018/2021 (TO3)

Karin Mattsson, Ph.D.R&D Director sedan 2017
Född: 1970

Utbildning/bakgrund: Karin Mattsson är medicine doktor inom cell- och tumörbiologi, Karolinska institutet. Karin Mattsson har även en fil. mag med biologi som huvudämne från Uppsala Universitet samt en högskoleexamen med inriktning mot klinisk kemi från vårdskolan i Sundsvall. Karin har mer än 20 års biomedicinsk erfarenhet från arbete inom akademisk forskning och produktutveckling inom medicinteknisk industri. Hon har haft olika tekniska och ledande roller och har stor erfarenhet från utveckling och produktion av in vitro diagnostik. Närmast kommer Karin från Olerup SSP AB där hon arbetat som produktutvecklingsledare och interim Forsknings- och utvecklingschef.

Innehav i bolaget: 1 000 B-aktier, 20 000 teckningsoptioner (TO2), 20 000 teckningsoptioner 2018/2021 (TO3)

Mattias BergqvistClinical Development Director sedan 2011
Född: 1970

Utbildning/bakgrund: Mattias Bergqvist har en BSc i Ekonomi/Marknadsföring. Mattias har mer än 20 års erfarenhet av läkemedels- och bioteknikbranschen inom området onkologi, han har bl.a varit Nordic Marketing Director inom området specialistvård och onkologi på AstraZeneca.

Pågående uppdrag: Mattias Bergqvist är styrelseledamot i Life Science Solution Consulting Scandinavia AB.

Innehav i bolaget: genom bolag 106 560 B-aktier och direkt 20 000 teckningsoptioner (TO2)

Adam GermunderOperations Director sedan 2017
Född: 1984

Utbildning/bakgrund: Adam har en BSc i maskinteknik från Uppsala Universitet. Adam har erfarenhet av arbete inom produktionsledning och processutveckling. Han har bland annat arbetat med att utvecklat och implementerat nya produktionsmetoder i ISO 13485 certifierat medicintekniskt bolag. Adam har erfarenhet från Fiomi Diagnostics som produktionsledare med ansvar för den löpande produktionen och som teamleader på Fresenius Kabi.

Innehav i bolaget: 4 600 B-aktier, 20 000 teckningsoptioner 2018/2021 (TO3)

Pontus NobréusBuisiness Development Director sedan 2018
Född: 1964

Utbildning/bakgrund: Pontus Nobréus är civilingenjör i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola samt har en MBA från Henley Business School. Pontus har haft kommersiella roller i 20 år, framförallt inom diagnostik och laboratoriebranschen. Han har lång internationell erfarenhet och har varit stationerad i USA och Sydafrika. Pontus har bland annat haft regionalt försäljningsansvar för HemoCue och kommer närmast från en tjänst som Global Export Manager på Euro Diagnostica.

Innehav i bolaget: 6 000 B-aktier, 20 000 teckningsoptioner 2018/2021 (TO3)

Wing Cheng, Ph.D.Market Access and Quality Assurance Director sedan 2018
Född: 1974

Utbildning/bakgrund: Wing Cheng har en medicine doktorsexamen i klinisk immunologi och en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik från Uppsala universitet. Wing har haft ledande roller inom regulatory och reimbursement på myndigheter som TLV, Läkemedelsverket, EMA och Europeiska Kommissionen. Närmast kommer han från en tjänst som Manager Clinical Utility på Thermo Fisher Scientific.

Innehav i bolaget: Wing Cheng äger 3 700 B-aktier