Biovica har genomfört supplement #1 till FDA med positivt resultat

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har fått positiv feedback från FDA när nästa steg i processen mot ett godkännande genomförts. Feedbacken från FDA säkerställer att den analytiska valideringen genomförs på ett sätt som motsvarar FDA’s krav så produkten kan bli 510k-godkänd.

2019-05-22T01:51:16+00:00 August 27th, 2018 08:00|Press Release|

Biovica har fått patent godkänt i Japan

Patentet avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det japanska patentet gäller till och med den 13:e maj 2031. I och med detta godkännande har den PCR-baserade produkten nu patentskydd på samtliga 16 marknader som bolaget sökt skydd på.

2019-05-22T01:51:16+00:00 August 23rd, 2018 11:00|Press Release|

Biovica receives patent approval in Japan

Biovica International AB (publ) have received a new patent in Japan. The patent refers to Biovica's method of measuring thymidine kinase activity on a real-time PCR platform. The new patent is valid until 13th of May 2031. With this patent, Biovica has received patent protection for the PCR-based product on all 16 markets the company has applied for patent protection.

2019-05-22T01:51:19+00:00 August 23rd, 2018 11:00|Press Release|

Bokslutskommuniké 2017/2018

Fjärde kvartalet (februari-april) · Nettoomsättningen                                       1 433 (74) kSEK · Rörelseresultat                                             -4 132 (-4 957) kSEK · Periodens resultat                                         -4 176 (-4 974) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,24 (-0,28) SEK Helår (maj-april 2017/2018) · Nettoomsättningen                                       2 723 (632) kSEK · Rörelseresultat                                             -17 956 (-14 690) kSEK · Periodens resultat                                         -18 010 (-14 715) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -1,02 (-0,84) SEK Väsentliga händelser under fjärde kvartalet · Inleder studiesamarbete med ledande universitetet Johns Hopkins i USA. · Erhåller order på 100 000 USD, den andra under året från en stor CRO. · Publikation av studieresultat i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget med Prato-universitetssjukhus. · Studieresultat med DiviTum presenterades på AACR av Pfizer. · Start av dotterbolag i USA för kommersialisering. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Pontus Nobréus, Business Development Director har tillträtt. · Posterpresentation på ASCO avseende data från AstraZeneca-studien EFECT.

2019-05-22T01:51:17+00:00 June 15th, 2018 09:30|Press Release|