Delårsrapport maj-januari 2017/2018

Tredje kvartalet (november-januari) · Nettoomsättningen                                       51 (37) kSEK · Rörelseresultat                                             -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat efter skatt                                        -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,35 (-0,32) SEK Delårsperioden (maj-januari 2017/2018) · Nettoomsättningen                                       1 290 (496) kSEK · Rörelseresultat                                             -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat efter skatt                                        -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,81 (-0,70) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Inleder studiesamarbete med Johns Hopkins omfattande 100 patienter. · Erhåller order värd 100 000 USD.

2019-02-16T00:59:49+00:00 March 21st, 2018 08:00|Press Release|

Biovica erhåller order på 100 000 USD

Uppsala, 2018-03-20 Biovica har mottagit en större order på företagets produkt DiviTum® från ett globalt diagnostik- och kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag). DiviTum® kommer att användas under utvecklingen av ett nytt riktat cancerläkemedel (”targeted drug”) för att bedöma effekten av behandlingen.

2019-02-16T00:59:49+00:00 March 20th, 2018 08:00|Press Release|

Biovica receives order worth 100 000 USD

Uppsala, Sweden 2018-03-20  Biovica has received an order for the company's DiviTum® product from a global diagnostic and contract research company (CRO company). DiviTum will be used during the development of a new targeted drug against cancer to study the effectiveness of the treatment.

2019-02-16T00:59:50+00:00 March 20th, 2018 08:00|Press Release|

Delårsrapport maj-oktober 2017

Andra kvartalet (augusti-oktober 2017) · Nettoomsättningen                                       133 (190) kSEK · Rörelseresultat                                             -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat efter skatt                                        -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,26 (-0,21) SEK Delårsperioden (maj-oktober 2017) · Nettoomsättningen                                       1 239 (459) kSEK · Rörelseresultat                                             -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat efter skatt                                        -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,46 (-0,38) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Patent godkänt i Indien och Norge. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor.

2019-02-16T00:59:49+00:00 December 19th, 2017 08:00|Press Release|

Adam Germunder ny operationschef för Biovica

Uppsala, 5 december 2017. Biovica har utsett en ny Operations Manager för att säkra produktionen inför kommersialisering av DiviTum. Adam Germunder har utsetts som Operations Manager med ansvar för bl.a. att bygga upp en skalbar produktion som möter regulatoriska krav.

2019-02-16T00:59:49+00:00 December 5th, 2017 08:30|Press Release|