Biovicas nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

March 17th, 2017 17:00|Press Release|

Biovica offentliggör prospekt i samband med erbjudande till allmänheten och planerad notering på Nasdaq First North i Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

March 3rd, 2017 15:00|Press Release|

Biovica stärker bolagsledningen

Uppsala, 20 februari, 2017. Biovica har stärkt bolagets ledningsgrupp för att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget. Bolaget har förstärkts med Cecilia Driving (CFO),  Karin Mattsson (FoU Chef) och Johanna Faris (Regulatory och Kvalitetschef). Cecilia Driving har dubbla examen inom Ekonomi och Juridik, samt har haft flera CFO positioner inom life-science, private [...]

February 22nd, 2017 08:30|Press Release|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 2 mars 2017 Tid: 16:00 Plats: Dag Hammarskjölds väg 54B i Uppsala Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda [...]

February 7th, 2017 17:09|Press Release|

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum:          24 januari 2017 Tid:                16:00 Plats:             Nybrokajen 7, 6 tr, Stockholm Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken [...]

December 21st, 2016 13:00|Press Release|

Unique results demonstrate DiviTum™ capabilities

Unique results show DiviTum™ is able to evaluate the anti-tumor activity of blockbuster cancer drug [Uppsala, Sweden, December 12, 2016] - New clinical study results presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, the world’s leading breast cancer conference, 6-10 December 2016, demonstrate that Biovica’s DiviTum™ biomarker assay can evaluate the efficacy of [...]

December 12th, 2016 08:30|Press Release|

Biovica and Eisai inc. enter into lab services agreement

[Uppsala, Sweden, October 26, 2016]— Biovica and Eisai Inc. have entered into a lab services agreement to analyze DiviTum™, an assay measuring serum thymidine kinase, for improved drug evaluation in animal cancer models. In a preclinical setting at Eisai’s Andover innovative Medicine’s (AiM) Institute, Biovica’s non-invasive DiviTum™ technology will be used to test for evidence [...]

October 26th, 2016 08:30|Press Release|

Årsstämma Biovica International 2016

Biovica International höll årsstämma den 4:e oktober. VD Anders Rylander föredrog året i korthet och redogjorde för verksamhetsårets milstolpar. Biovica erhöll beslut om forskningsstöd från Horizon 2020 på 6,5 MSEK, med en första utbetalning på 2,2 MSEK. Biovica tog sin enskilt största order på 2,3 MSEK från en av världens ledande CRO:er, som förvärvat en [...]

October 11th, 2016 15:41|Press Release|

Expanded US patent approval for DiviTum™

Biovica has received expanded patent approval for the DiviTum™ kit-technology by the United States Patent and Trademark office. The patent protection for DiviTum™ now includes both the method and kit. DiviTum™ has patent protection in the US & Canada and across Europe, in total 49 countries. Biovica has developed DiviTum™, a non-invasive blood test, for [...]

August 31st, 2016 09:00|Press Release|

Biovica successfully raise sek 30 million in an oversubscribed issue of new shares

Biovica has successfully managed to ensure funds to deliver on the company’s business plan. Together with its financial advisor, Vator Securities, SEK 30 million have been raised in an oversubscribed issue of new shares. Biovica has developed a blood test for the rapid and reliable evaluation of therapy efficacy in patients with advanced cancer. The [...]

June 20th, 2016 11:45|Press Release|