Biovica förstärker bolaget med Market Access och QA chef

Biovica har rekryterat Wing Cheng som Market Access & QA Director. Han tillträder tjänsten den 8 oktober 2018. Wing har omfattande erfarenhet av det regulatoriska och reimbursement området från olika bolag, nationella och internationella myndigheter.

2019-02-16T00:24:49+00:00 September 6th, 2018 08:00|News|

Biovica deltar med investerarpresentation hos ProHearings den 14 september

Fredag den 14 september deltar Biovica hos ProHearings, vd Anders Rylander ger en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen. Presentation och frågestund sänds live via länk på www.prohearings.com, där det även går att anmäla personligt deltagande på presentationen. Efteråt publiceras även video från vår presentation på vår hemsida http://biovica.com/investor-relations/presentationer/.ReleaseFör mer [...]

2019-02-16T00:24:49+00:00 September 3rd, 2018 08:00|News|

Pontus Nobréus ny Business Development Director på Biovica

Biovica utser Pontus Nobréus till Business Development Director från slutet av maj 2018. Pontus har omfattande erfarenhet av att kommersialisera diagnostiska produkter. Han kommer senast ifrån Euro Diagnostica där han varit Global Export Sales Manager.

2019-02-16T00:24:50+00:00 May 3rd, 2018 08:00|News|

Pontus Nobréus appointed as Business Development Director

Biovica announces the appointment of Pontus Nobréus as Business Development Director, effective end of May 2018. Mr Nobréus has over 20 years’ experience working within the global sales, commercial and business development roles.  Most recently, he was Global Sales Manager at Euro Diagnostica.

2019-02-16T00:24:51+00:00 May 3rd, 2018 08:00|News|

Valberedning för Biovica inför årsstämman 2018

Uppsala, 2018-04-23, I enlighet med beslut vid Biovica International ABs årsstämma den 31 augusti 2017 skall valberedningen inför årsstämman 2018 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

2019-02-16T00:24:50+00:00 April 24th, 2018 10:08|News|

Nomination Committee for Biovica for the 2018 Annual General Meeting

Uppsala, Sweden, 2018-04-23, In accordance with the decision of the Annual General Meeting of Biovica International AB on August 31st, 2017, the Nomination Committee shall consist of three members, representing the two shareholders with the highest number of shares willing to be included in the Nomination Committee, and the Chairman of the Board. The Nomination Committee then elects the chairman.

2019-02-16T00:24:51+00:00 April 24th, 2018 10:08|News|

Anders Rylander, VD Biovica kommenterar Q2 rapporten 2017

Biovicas VD Anders Rylander kommenterar bolagets andra delårsrapport 2017/2018.  Han berättar bla mer om bröstcancerstudien som presenterades på San Antonio konferensen i början av december tillsammans med forskare på Lund universitet, artikeln i Breast Cancer Research and Treatment tillsammans med Washington University, artikeln i tidskriften Pancreas, ny Operations manager och milstolparna under 2018.   [...]

2017-12-19T15:19:29+00:00 December 19th, 2017 15:17|News|