Biovica och IBL-America inleder försäljningssamarbete i USA

Uppsala, den 10 april, 2019. Biovica inleder samarbete med IBL-America avseende försäljning av DiviTum® på den amerikanska forskningsmarknaden. Samarbetet accelererar de kommersiella aktiviteterna inom detta kundsegment på Biovicas största marknad.

2019-12-10T20:09:37+00:00 April 10th, 2019 14:00|News|

Två nya kunder och försäljning på 1,5 MSEK

Uppsala, tisdag den 19 mars 2019. Två nya kunder har i mars 2019 köpt DiviTum®-kit till ett sammanlagt ordervärde av 1,5 MSEK. Kunderna är ett läkemedels- och ett CRO-bolag (Contract Research Organization) som finns i Europa och USA. Syftet är att utvärdera respons på behandling av bröstcancer i kliniska studier.

2019-12-10T20:09:37+00:00 March 19th, 2019 08:00|News|

Biovica announces two new customers and sales of 1,5 MSEK

Uppsala, the 19th of March 2019. Two new customers have purchased DiviTum®-kits in order to evaluate response to treatment in breast cancer studies. The customers are pharma- and CRO-companies (Contract Research Organization) based in US and Europe.

2019-12-10T20:09:40+00:00 March 19th, 2019 08:00|News|

Biovica bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018/2019

Klockan 08:00 den 21 mars 2019 offentliggör Biovica International AB (publ) sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018/2019. Biovica bjuder in till en webbsänd telefonkonferens, med presentation av kvartalsrapporten, samma dag klockan 09.00. Biovicas VD Anders Rylander och CFO Cecilia Driving deltar i presentationen som hålls på engelska.

2019-12-10T20:09:37+00:00 March 18th, 2019 08:00|News|

Biovica to host conference call to provide third quarter 2018/2019 business update

On March 21, 2018, at 08:00 am CET, Biovica International AB (publ) will publish its interim report for the third quarter 2018. All interested parties are invited to participate in a web-cast telephone conference, which will include a presentation, on the same day at 09:00 am CET. The event will be hosted by Biovica’s CEO Anders Rylander and CFO Cecilia Driving. The presentation will be held in English.

2019-12-10T20:09:40+00:00 March 18th, 2019 08:00|News|

DiviTum första biomarkör att utvärdera effekten av palbociclib i en klinisk studie som presenteras på AACR i Atlanta

Nya DiviTum® resultat från en klinisk studie genomförd av Dr Luca Malorni, Prato Hospital, Italien, kommer att presenteras vid American Association of Cancer Research (AACR) årliga möte, Atlanta, 29 mars – 3 april 2019. Studien visar att DiviTum® kan utvärdera effekten av Palbociclib-behandling av kvinnor med spridd bröstcancer. Resultaten är unika då det är den första biomarkör som påvisat kliniskt värde för denna typ av riktade behandlingar.

2019-12-10T20:09:37+00:00 February 28th, 2019 07:57|News|