Biovica bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2018/2019

Klockan 08:00 den 6 december 2018 offentliggör Biovica International AB (publ) sin delårsrapport för det andra kvartalet 2018/2019. Biovica bjuder in till en webbsänd telefonkonferens, med presentation av kvartalsrapporten, samma dag klockan 09.00. Biovicas VD Anders Rylander och CFO Cecilia Driving deltar i presentationen som hålls på engelska.

2019-02-16T00:44:48+00:00 November 30th, 2018 11:32|News|

Biovica to host conference call to provide second quarter 2018/2019 business update

On December 6, 2018, at 08:00 am CET, Biovica International AB (publ) will publish its interim report for the second quarter 2018. All interested parties are invited to participate in a web-cast telephone conference, which will include a presentation, on the same day at 09:00 am CET. The event will be hosted by Biovica’s CEO Anders Rylander and CFO Cecilia Driving. The presentation will be held in English.

2019-02-16T00:44:50+00:00 November 30th, 2018 11:32|News|

Nya resultat stödjer att DiviTum® återspeglar respons av palbociclib

Nya resultat med DiviTum® kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 4-8 december. Resultaten kommer från ett samarbete med Pratosjukhuset, Italien och Baylor College, Houston, USA och stödjer DiviTum® som en biomarkör för att utvärdera effekt av ett nytt målriktat bröstcancerläkemedel. 

2019-02-16T00:44:48+00:00 November 28th, 2018 09:15|News|

New results suggest that DiviTum® reflects response to palbociclib

New DiviTum® results will be presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, 4-8 December. The data originates from a collaboration with the Prato Hospital, Italy and Baylor College, Houston, US and supports DiviTum® as a biomarker for evaluating effects of a new targeted drug in breast cancer.

2019-02-16T00:44:50+00:00 November 28th, 2018 09:15|News|

Lars Holmqvist till Biovica som Senior Advisor

Lars Holmqvist blir Senior Advisor till Biovica. Han kommer att bidraga till Biovicas kommersialiseringsstrategi och vara till mycket stor hjälp som strategiskt stöd för kommande års marknadsetablering i USA och Europa.

2019-02-16T00:44:48+00:00 September 28th, 2018 08:00|News|

Lars Holmqvist to Biovica as Senior Advisor

Lars Holmqvist has been appointed as Senior Advisor to Biovica. He will contribute to Biovica's commercialization strategy and will be very helpful as strategic support for future marketing in the US and Europe.

2019-02-16T00:44:50+00:00 September 28th, 2018 08:00|News|