Biovicas vd Anders Rylander intervjuad med anledning av AACR-resultat

Biovicas vd Anders Rylander intervjuvas av Vator Securities med anledning av den just avslutade AACR-konferensen där Biovica deltog och presenterade nya resultat. Läs intervjun här.

2017-04-06T10:51:41+00:00 April 6th, 2017 10:51|News|