Biovicas patentportfölj utökas på viktiga marknader

Uppsala 9 maj 2017. Biovica har erhållit nytt patent i Kina samt patentförlängning för bolagets tekniknologi i USA.

Båda patenten avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det kinesiska patentet gäller till och 13:e maj 2031. Det amerikanska patentet har godkänts sedan tidigare men erhåller nu en förlängning med 430 dagar, vilket innebär att det patentet gäller till och med 16:e juli 2032.

”Det är viktigt för Biovica att vi kan skydda vår unika teknologi. Därför är det ett glädjande besked att vi nu förstärker vårt skydd på två av de största och viktigaste marknaderna. Dessa två patent möjliggör för oss att kunna erbjuda våra innovativa metoder till förmån för cancer-patienter och samhälle under en lång tid framöver.” säger Anders Rylander, VD Biovica.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Rylander, VD Biovica
Tel.: +46 (0)18 444 48 35
Email: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

2017-05-09T09:44:58+00:00 May 9th, 2017 10:00|News|