Biovica stärker bolagsledningen

Uppsala, 20 februari, 2017. Biovica har stärkt bolagets ledningsgrupp för att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget. Bolaget har förstärkts med Cecilia Driving (CFO),  Karin Mattsson (FoU Chef) och Johanna Faris (Regulatory och Kvalitetschef).

Cecilia Driving har dubbla examen inom Ekonomi och Juridik, samt har haft flera CFO positioner inom life-science, private equity, forsknings och telekomföretag. Cecilia har erfarenhet av noteringsprocesser och av att arbete i noterade bolag. Cecilia är även styrelseledamot i Acreo Swedish ICT AB.

 

Karin Mattsson har en PhD inom cell-och tumörbiologi från Karolinska Institutet och har över 20 års biomedicinsk erfarenhet, bl.a. som produktutvecklingsledare och interim forskningschef på Olerup SSP som utvecklar, tillverkar och marknadsför in vitro-diagnostiska produkter i bl.a Europa och USA. Karin har framgångsrikt bidragit till att dessa produkter utvecklats och kommersilaiserats.

 

Johanna Faris har många års erfarenhet av kvalitetssystem både inom ISO 13485 och QSR standard samt produktregistreringar över hela världen. I hennes senaste roll var Johanna Kvalitetsansvarig och Regulatorisk chef på Fiomi Diagnostics AB, där hon ledde implementeringen av ett certifierat kvalitetsledningssystem och regulatoriska processer i Europa och USA.

 

Med dessa rekryteringar förstärker vi vår ledningsgrupp, säkrar viktig kompetens för den kommande noteringen samt lägger en grund för en framgångsrik marknadsintroduktion av DiviTum™ inom ett område med ett tydligt diagnostiskt behov där vår produkt kommer att skapa stora värden för patienter och samhället. ” – Anders Rylander, VD Biovica

Mer information

Anders Rylander, VD
+46(0)761612190
anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum™ teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum™ är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket.

Läs mer: www.biovica.com

2017-02-22T13:27:05+00:00 February 22nd, 2017 08:30|Regulatory|