Biovica attends capital market day

Biovica will give a company presentation at the annual Unicorn Summit Capital Market Day. The summit gathers some of the most interesting and innovative companies in Sweden and is arranged annually by Vator Securities AB. In addition to company presentations, the 150 attendees and participants have the opportunity to network with industry peers as well as with investors.
The meeting will take place Tuesday, September 13, at IVA conference center, Wallenberg auditorium in Stockholm between 12:15-18: 00 PM.

Biovica närvarar på kapitalmarknadsdag

Biovica kommer att presentera bolaget på Unicorn Summit 2016. Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta och innovativa bolagen i Sverige och anordnas årligen av Vator Securities AB. Utöver bolagspresentationer ges de 150 deltagarna och åhörarna möjlighet att nätverka med såväl branschkollegor som investerare.

Mötet äger rum tisdag den 13 september på IVA konferenscenter, Wallenbergsalen i Stockholm mellan kl. 12:15-18:00.

2017-01-03T10:44:19+00:00 September 9th, 2016 09:00|News|