About Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Admin has created 76 blog entries.

Biovicas patentportfölj utökas på viktiga marknader

Uppsala 9 maj 2017. Biovica har erhållit nytt patent i Kina samt patentförlängning för bolagets tekniknologi i USA. Båda patenten avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det kinesiska patentet gäller till och 13:e maj 2031. Det amerikanska patentet har godkänts sedan tidigare men erhåller nu en förlängning med 430 dagar, [...]

2017-05-09T09:44:58+00:00 May 9th, 2017 10:00|News|

Biovica extends patent protection on key markets

Uppsala, Sweden May 9 2017. Biovica has received a new patent in China as well as patent extension for the company's technology in the United States. Both of the patents refer to Biovica's method of measuring thymidine kinase activity on a real-time PCR platform. The Chinese patent is valid until 13 May 2031. The U.S. patent [...]

2017-05-09T13:41:06+00:00 May 9th, 2017 10:00|News|

Biovica participates at ASCO, June 2-6, Chicago

Biovica will attend the ASCO (American Society of Clinical Oncology) Annual Meeting, an event that brings together 30 000 global oncology professionals. During ASCO Biovica will meet Pharma companies and oncologists to share the latest insights from the ongoing clinical trial programme and collaborations. Biovica has also been invited to present the latest DiviTum® data at [...]

2017-05-02T09:35:13+00:00 May 2nd, 2017 09:35|News|

Biovica International AB godkänt för handel på Nasdaq First North från 29:e mars 2017

Uppsala 28 mars 2017 - Biovica International AB (publ) (”Biovica” eller ”Bolaget”) har erhållit godkännande för notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 29:e mars 2017. Nyemissionen inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad och tillför Bolaget 60 MSEK före emissionskostnader och över 1 000 nya aktieägare.

2017-08-18T02:54:34+00:00 March 28th, 2017 15:00|Press Release|

Biovicas nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2017-08-18T02:54:34+00:00 March 17th, 2017 17:00|Press Release|