Delårsrapport maj-januari 2017/2018

Tredje kvartalet (november-januari) · Nettoomsättningen                                       51 (37) kSEK · Rörelseresultat                                             -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat efter skatt                                        -6 117 (-4 050) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,35 (-0,32) SEK Delårsperioden (maj-januari 2017/2018) · Nettoomsättningen                                       1 290 (496) kSEK · Rörelseresultat                                             -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat efter skatt                                        -14 266 (-8 924) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,81 (-0,70) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Inleder studiesamarbete med Johns Hopkins omfattande 100 patienter. · Erhåller order värd 100 000 USD.

2019-08-29T07:58:34+00:00 March 21st, 2018 08:00|Regulatory|

Biovica receives order worth 100 000 USD

Uppsala, Sweden 2018-03-20  Biovica has received an order for the company's DiviTum® product from a global diagnostic and contract research company (CRO company). DiviTum will be used during the development of a new targeted drug against cancer to study the effectiveness of the treatment.

2019-11-20T07:57:21+00:00 March 20th, 2018 08:00|Regulatory|

Biovica erhåller order på 100 000 USD

Uppsala, 2018-03-20 Biovica har mottagit en större order på företagets produkt DiviTum® från ett globalt diagnostik- och kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag). DiviTum® kommer att användas under utvecklingen av ett nytt riktat cancerläkemedel (”targeted drug”) för att bedöma effekten av behandlingen.

2019-08-28T07:53:30+00:00 March 20th, 2018 08:00|Regulatory|