Anders Rylander, VD Biovica kommenterar Q2 rapporten 2017

Biovicas VD Anders Rylander kommenterar bolagets andra delårsrapport 2017/2018.  Han berättar bla mer om bröstcancerstudien som presenterades på San Antonio konferensen i början av december tillsammans med forskare på Lund universitet, artikeln i Breast Cancer Research and Treatment tillsammans med Washington University, artikeln i tidskriften Pancreas, ny Operations manager och milstolparna under 2018.   [...]

2017-12-19T15:19:29+01:00 December 19th, 2017 15:17|News|

Delårsrapport maj-oktober 2017

Andra kvartalet (augusti-oktober 2017) · Nettoomsättningen                                       133 (190) kSEK · Rörelseresultat                                             -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat efter skatt                                        -4 652 (-2 728) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,26 (-0,21) SEK Delårsperioden (maj-oktober 2017) · Nettoomsättningen                                       1 239 (459) kSEK · Rörelseresultat                                             -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat efter skatt                                        -8 149 (-4 874) kSEK · Resultat per aktie före utspädning                    -0,46 (-0,38) SEK Väsentliga händelser under andra kvartalet · Patent godkänt i Indien och Norge. Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december. · Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer. · Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor.

2019-06-28T07:58:10+02:00 December 19th, 2017 08:00|Regulatory|

New Operations Manager at Biovica

Uppsala, December 5, 2017. Biovica has appointed Adam Germunder as new Operations Manager. Adams responsibilities include to build and secure the company’s production capabilities and ensure that they meet regulatory requirements in preparation for the commercialization of DiviTum®.

2019-10-25T11:24:11+02:00 December 5th, 2017 08:30|Regulatory|

Adam Germunder ny operationschef för Biovica

Uppsala, 5 december 2017. Biovica har utsett en ny Operations Manager för att säkra produktionen inför kommersialisering av DiviTum. Adam Germunder har utsetts som Operations Manager med ansvar för bl.a. att bygga upp en skalbar produktion som möter regulatoriska krav.

2019-06-14T07:59:21+02:00 December 5th, 2017 08:30|Regulatory|