Anders Rylander, VD Biovica kommenterar Q1 rapporten 2017

Biovicas VD Anders Rylander sammanfattar inledningsvis det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår 2017/18. Därefter svarar han på frågor om de personalrekryteringar som har gjorts under kvartalet, förklarar hur tekniken DiviTum fungerar samt standardplattformen ELISA, vilka regulatoriska godkännanden som behövs för produkten på några nyckelmarknader, samt berättar avslutningsvis om Biovicas strategi fram till 2019. [...]

2017-09-04T10:13:11+00:00 September 4th, 2017 10:30|News|

Anders Rylander, CEO Biovica comments the Q1 report

Biovica's CEO Anders Rylander summarizes the first quarter of the company's fiscal year 2017/18. The interview focuses on the latest recruitments that have been made during the quarter, the DiviTum technology, and regulatory approvals needed for the product in key markets. The interview ends with Anders Rylander commenting on the Biovica strategy until 2019. [...]

2017-09-04T10:12:16+00:00 September 4th, 2017 10:30|News|

Kommuniké från Biovica International AB:s årsstämma den 31 augusti 2017

Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 85 300 279 kr överförs i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret. Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 575 000 kronor, varav 175 000 kronor till styrelsens [...]

2019-04-09T17:27:52+00:00 September 1st, 2017 08:00|Regulatory|