Delårsrapport kvartal 1: maj – juli 2017

Väsentliga händelser under första kvartalet • Order om 1 MSEK från en global CRO (Contract Research Organisation) • Nytt patent i Kina och förlängd patenttid i USA. Övriga händelser under första kvartalet • Tre bröstcancerstudier genomförda och manuskript inskickade förväntas publiceras första halvåret 2018 • FDA pre-submission genomförd – plan för regulatoriskt godkännande uppdaterad • Organisationen förstärk med två nya medarbetare med erfarenhet av diagnostik- och produktionsutveckling Väsentliga händelser efter periodens utgång • Patent godkänt i Indien och Norge.

2019-04-01T07:58:00+00:00 August 31st, 2017 08:35|Regulatory|

Biovica har fått patent godkända i Indien och i Norge

Uppsala 2017-08-08. Biovica har fått patent godkända i Indien och i Norge. Patenten avser Biovicas produkt DiviTum®för att mäta tymidinkinas-aktivitet på ELISA-plattform. DiviTum®är utvecklad för att förutsäga och utvärdera behandlingseffekt hos cancerpatienter genom ett blodprov från patienten.

2019-03-21T07:57:44+00:00 August 8th, 2017 08:30|Regulatory|