Biovica deltar i europeiskt utvecklingsprojekt för nytt cancer-läkemedel

Biovica kommer delta i EUROSTARS projektet SUBLYME för att utveckla ett nytt målriktat läkemedel mot diffust storcelligt B-cells lymfom (en form av blodcancer). För Biovica innebär projektet också en möjlighet att bredda applikationen för DiviTum® till en av de vanligaste formerna av blodcancer där antalet nya fall har fördubblats de senaste 20 åren. 

2019-02-21T17:28:11+01:00 April 7th, 2017 09:00|Regulatory|

DiviTum® results in blockbuster drug study presented at AACR

Uppsala, Sweden, April 3 2017. The latest data of the DiviTum® assay as an efficacy marker of CDK4/6 inhibition was presented in an oral session by Dr. Geoffrey Shapiro, Dana-Farber Cancer Institute, at the 2017 American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting.

2019-05-06T07:58:56+02:00 April 3rd, 2017 17:30|Regulatory|